IMG_3649.jpg

การรับประกันสินค้า

การประกันศูนย์

 

สินค้าซื้อใหม่มีปัญหาภายใน 7 วัน สามารถส่งเคลมสินค้าตัวใหม่ (กรุณาเก็บกล่องสินค้าไว้ก่อนค่ะ) 
หรือเปลี่ยนเฉพาะอะไหล่ฟรี หากมีปัญหาเฉพาะจุด    


หลังจาก 7 วัน หากสินค้ามีปัญหาจากการใช้งานภายใน 1 ปี สามารถส่งซ่อมกับทางบริษัทได้
 

***อาจมีค่าใช้จ่ายของอะไหล่ตามแต่ปัญหา แต่ถ้าหากไม่ใช่สินค้าจากทางศูนย์ หรือตัวแทนจำหน่ายที่ทางศูนย์รับรอง ทางบริษัทขออนุญาตไม่รับเคลมทุกกรณีค่ะ    
 

กรณีสั่งซื้อสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่ายสามารถแจ้งเคลมเบื้องต้นกับทางตัวแทน (เนื่องจากทางบริษัทจะไม่มีข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า)     โดยตัวแทนจำหน่ายจะประสานงานมายังบริษัทเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทางลูกค้าค่ะ     

****การเคลมสินค้าจะต้องมีหลักฐานการซื้อขาย หากไม่มีหลักฐานการซื้อขายสินค้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดรับเคลมสินค้าทุกกรณีค่ะ    
 

⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️

* งดรับประกันในกรณีไม่ได้เกิดจากตัวสินค้า เนื่องจากผู้ใช้ใช้งาน เล่น หรือดูแลผิดวิธี รวมถึงการกระแทก หล่น หรือโดนน้ำ  รวมไปถึงอาหารหกใส่
 

* ในการจัดส่งสินค้าเคลม ลูกค้าเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าเองทั้งไปและกลับเองค่ะ