• bonbebe Thailand

การทำความสะอาดเครื่องพ่นหมอกฆ่าเชื้อ

Updated: Jun 30, 2021


การใช้งาน bonbebe Atomised Steam Sterilizer and humidifier นั้น ในครั้งแรกก่อนการใช้งาน แนะนำให้ทำความสะอาดในส่วนของฐานล่าง ซึ่งจะมีหัวพ่นละออง (วงกลมสีดำ 4 อัน) ในบางครั้งอาจมีฝุ่นละอองหรือเศษสกปรกเข้าไปติด หรือทำให้ไม่สะอาด ส่งผลให้ละอองหมอกออกในปริมาณที่น้อย


การทำความสะอาดนั้นให้ใช้เพียงน้ำเปล่า และแปรงอันเล็กที่แถมไปในเซท ปัดเบาๆ และใช้น้ำสะอาดกลั้วเอาสิ่งสกปรกต่างๆออก มีข้อระมัดระวังคือ ระวังไม่ให้น้ำช่องพัดลม ซึ่งอาจทำให้เครื่องใช้งานไม่ได้


ไม่ควรนำฐานนี้ไปแช่น้ำหรือจุ่มน้ำ จะทำให้อุปกรณ์ภายในช็อต

ตัวถังส่วนบนที่สำหรับบรรจุน้ำ จะมีวาล์วสำหรับให้น้ำลงไปยังฐานด้านล่างเพื่อทำการพ่นหมอกออกมา หากใช้งานไปแล้ว วาล์วเป็นอีกจุดหนึ่งที่ควรทำความสะอาด จะช่วยให้การทำงานของวาล์วเป็นไปอย่างราบรื่น ในบางครั้งที่น้ำไม่ลงไปยังฐานด้านล่างจึงจำเป็นต้องทำความสะอาดวาล์วตรงนี้ก่อน

157 views0 comments